Jaký to nádherný svět - Louis Armstrong - What a Wonderful World

10/10/2014 17:02

I love this song and I wanted to share with you with its translation into Czech :-)

 

What a Wonderful World

I see trees of green...and red roses too
I see them bloom...for me and you
And I think to myself... what a wonderful world.

I see skies of blue...and clouds of white
The bright blessed day...the dark secret night
And I think to myself ...what a wonderful world.

The colors of the rainbow...so pretty ...in the sky
Are also on the faces...of people ...going by
I see friends shaking hands
sayin' how do you do
They're really sayin'...I love you.

I hear babies cry... I watch them grow
They'll learn much more...than I'll never know
And I think to myself ...what a wonderful world
Yes I think to myself...what a wonderful world

 

Jaký to nádherný svět

Vidím zelené stromy i rudé růže,
Vidím jak rozkvétají, pro mě i pro tebe
A já si pro sebe říkám: "Jaký to nádherný svět"

Vidím modrou oblohu a bílé mraky
Jasný požehnaný den, tmavé tajemství noci
A já si pro sebe říkám: "Jaký to nádherný svět"

Barvy duhy, jsou na nebi tak krásné,
Jsou také na tvářích lidí, jdoucích kolem
Vidím, jak si přátelé potřásají rukou
A říkají: "Jak se máš?"
Ve skutečnosti říkají: "Mám tě rád!"

Slyším dětský pláč, vidím je růst
Naučí se více věcem, než já kdy budu znát
A já si pro sebe říkám: "Jaký to nádherný svět"
Ano, já si pro sebe říkám: "Jaký to nádherný svět"

Back

© 2012 All rights reserved.

Powered by Webnode