Transportation - Bus/train

24/10/2013 14:09

Train/Bus

How much is a ticket to Ostrava?  Kolik stojí jízdenka do Ostravy?

One ticket to Prague, please.  Jednu jízdenku do Prahy, prosím.

One return ticket, please. Jednu zpáteční jízdenku, prosím.

Where does this train/bus go? Kam jede tento vlak/autobus?

Where is the train/bus to Ostrava? Kde je vlak/autobus do Ostravy?

Does this train/bus stop in Prague? Staví tento vlak/autobus v Praze?

When does the train/bus for Prague leave? Kdy odjíždí vlak/autobus do Prahy?

When will this train/bus arrive in Ostrava? Kdy přijede tento vlak/autobus do Ostravy?

Next stop. Příští zastávka.

Your ticket, please. Vaši jízdenku, prosím.

 

Directions

How do I get to …? Jak se dostanu do/k/na … ?

…the train station? ...na vlakové nádraží?

...the bus station? ...na autobusové nádraží?

...the airport? ...na letiště?

...the hotel ….? ...do hotelu ….?

...the American/Canadian/Australian/British consulate? 

...k americkému/kanadskému/australskému/britskému konzulátu? 

 

Back

© 2012 All rights reserved.

Powered by Webnode